top of page

מיינדפולנס, לחץ ואיכות חיים אצל הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי

אבחנה על רצף האוטיזם הינה אבחנה לכל החיים לאדם המאובחן וכן לסביבתו. המחקר מלמד אותנו שהורים לילדים עם אבחנה על הרצף מדווחים על יותר לחץ ועומס, על יותר שחיקה בהורות, יותר דכאון, יותר חרדה ויותר בדידות בהשוואה להורים לילדים עם קשיים אחרים כגון תסמונות דאון וX שביר.  בספרות מדווח גם על אחוזים גבוהים יותר של קשיים זוגיים וכן על יותר גירושים לאור העומס והלחץ הכרוכים בגידול ובטיפול בילדים המיוחדים עם אבחנה על רצף האוטיזם. 

העומס והלחץ שהורים חווים משפיע לא רק עליהם, אלא גם על הילדים עצמם עם עדויות לכך שבדיוק כמו ילדים אחרים, הילדים מגיבים לקשיים של ההורים ויש קשר בן הרווחה של ההורה לבין קשיים התנהגותיים של הילדים כך שיותר קשיים התנהגותיים ויעילות נמוכה יותר של תכניות התערבות מדווחות כקשורות בקשר ישיר לתחושת לחץ גבוהה יותר של ההורים. 

תכניות של מיינדפולנס להורים לילדים עם עיכובים התפתחותיים שיפרו את תחושות הלחץ והדחק של ההורים ואת מצב רוחם. ההורים דיווחו על פחות דכאון וחרדה ועל קשר טוב יותר עם הילדים ועל פחות אגרסיה מצד הילדים.  אבל אנחנו יודעים שהורות לילדים מיוחדים עם אבחנה על הרצף מאתגרת יותר מאשר הורות לילדים עם עיכובים התפתחותיים בלבד ולכן חשוב לבדוק באופן ספציפי הורים אלו.

בקרב הורים לילדים עם אבחנה על רצף האוטיזם נמצא שהורים שגבוהים יותר באיפיונים של קשיבות בחיי היום יום – גם מדווחים על פחות לחץ, דכאון, חרדה וקשיים באופן כללי כמו גם על פחות קשיים התנהגותיים וסימפטומים של הילדים.   אבל זה רק דיווח והשאלה החשובה היא האם תכניות של מיינדפולנס אכן עוזרות?

עד 2016 נערכו כעשרה מחקרים על התערבות של מיינדפולנס בקרב הורים לילדים עם אבחנה על הרצף ומאמר זה מספק סיכום איכותי וכמותי שלהם.

לאחר תכניות התערבות של מיינדפולנס נמצא ירידה בלחץ ובעומס – גם בדיווח עצמי וגם במדדים פיזיולוגיים (קורטיזול, מוליכות עורית).

בקרב ההורים - פחות דכאון, פחות דיווח על סימפטומים גופניים, פחות התנהגויות לא רצויות מתוך הרגלים. יותר גמישות פסיכולוגית, יותר שביעות רצון וסיפוק כהורים ביחס למיומנויות ההוריות שלהם ולקשר עם הילדים ודיווח על איכות חיים גבוהה יותר.

בקרב הילדים – ההורים דיווחו גם על  יותר קבלה של גבולות ומענה לבקשות של ההורים ועל פחות קשיי התנהגות.  חשוב לציין שחלק מהשיפור הושג בקרב אותן משפחות שההורים בחרו להשתתף בקבוצה לאורך שנה לאחר תכנית ההתערבות הראשונה.

 

 

Cachia, R. L., Anderson, A., & Moore, D. W. (2016). Mindfulness, stress and well-being in parents of children with autism spectrum disorder: a systematic review. Journal of Child and Family Studies, 25(1), 1-14.

bottom of page