top of page

מיינד מוסח הוא מיינד לא מאושר

המיינד האנושי  הוא מיינד מוסח, ומיינד מוסח הוא מיינד לא מאושר.

אין ספק שהיכולת שלנו כבני אדם לחשוב על מה שקרה בעבר, על מה שיקרה בעתיד וגם על מה שאולי לא יקרה לעולם - הנה הישג גדול של המין האנושי, ברם להישג זה יש גם מחיר רגשי.

לפני כעשור התפרסם מחקר בכתב העת Science שהוא אחד מכתבי העת היוקרתיים ביותר בעולם המדעי.

במחקר השתתפו אלפי אנשים מארצות שונות בעולם המייצגים גילאים (18-88) ומקצועות מגוונים.

באמצעות אפליקציה לסמארטפון יצרו קשר עם האנשים בשעות שונות בזמן העירות שלהם וביקשו מהם לענות על שלוש שאלות:

  1. לגבי happiness איך אתם מרגישים כעת? על סולם של 0 (מאוד לא טוב) ועד 100 (מאוד טוב).

  2. מה אתם עושים כעת? לפי רשימה של 22 פעולות נפוצות בחיי היום יום.

  3. האם אתם חושבים על משהו אחר ממה שאתם עסוקים בו כעת? עם ארבע תשובות אפשריות: לא, כן על משהו נעים, כן על משהו נטראלי, כן על משהו לא נעים.

והתוצאות?

המיינד שלנו מוסח! זה טבעו של המינד.

כמחצית מהמדגם דיווחו שהם חשבו על משהו אחר ממה שעסקו בו באותו הרגע.

 

ממצא זה היה תקף לכל הפעילויות (חוץ מאשר אחת, נחשו מהי?? ).הדיווח על מידת השמחה happiness היתה נמוכה יותר כאשר המינד נדד, ללא קשר להאם המוסחות היתה למשהו נעים, נטראלי או לא נעים.

כלומר מוסחות גורמת לפחות happiness.

אז הנה עוד עדות לכך שתרגול של קשיבות מטיב איתנו וקשיבות אפשר לתרגל בכל רגע ורגע שבוחרים ובכל שגרת חיים.

Killingsworth, M. A., & Gilbert, D. T. (2010). A wandering mind is an unhappy mind. Science, 330(6006), 932-932.

bottom of page