Beautiful Nature

תרגול מיינדפולנס

התרגולים הם חלק מהיום יום שלנו ועוזרים לנו להתמודד עם אתגרי החיים 

בדף זה תמצאו תרגולים שונים אותם תוכלו ליישם בכל עת שיש לכם פנאי

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 1 - נוכחות 

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 2 - נשימה

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 3 - סריקת גוף

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 4 - קשיבות לרגשות

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 5 - מודעות למחשבות

:תרגול הגשם המטיב

לזהות, לקבל, לחקור ולהטיב עם עצמנו

:תרגול לאמהות

מה אני מבקשת? מה אני צריכה?

:תרגול לאמהות

מדיטציית ההר