top of page
Beautiful Nature

תרגול מיינדפולנס

התרגולים הם חלק מהיום יום שלנו ועוזרים לנו להתמודד עם אתגרי החיים 

בדף זה תמצאו תרגולים שונים אותם תוכלו ליישם בכל עת שיש לכם פנאי

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 1 - נוכחות 

 תרגול יסודות המיינדפולנס בהנחיית פרופ' נורית ירמיה תרגול מספר 1 - נוכחות

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 2 - נשימה

תרגול יסודות המיינדפולנס בהנחיית פרופ' נורית ירמיה תרגול מספר 2 - נשימה

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 3 - סריקת גוף

תרגול יסודות המיינדפולנס בהנחיית פרופ' נורית ירמיה תרגול מספר 3 - סריקת גוף

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 4 - קשיבות לרגשות

תרגול יסודות המיינדפולנס בהנחיית פרופ' נורית ירמיה תרגול מספר 4 - קשיבות לרגשות

תרגול יסודות המיינדפולנס

תרגול מספר 5 - מודעות למחשבות

תרגול יסודות המיינדפולנס בהנחיית פרופ' נורית ירמיה תרגול מספר 5 - מודעות למחשבות

:תרגול הגשם המטיב

לזהות, לקבל, לחקור ולהטיב עם עצמנו

תרגול הגשם המטיב בהנחיית פרופ' נורית ירמיה לזהות, לקבל, לחקור ולהטיב עם עצמנו

:תרגול לאמהות

מה אני מבקשת? מה אני צריכה?

תרגול לאמהות בהנחיית פרופ' נורית ירמיה מה אני מבקשת? מה אני צריכה?

:תרגול לאמהות

מדיטציית ההר

תרגול לאמהות בהנחיית פרופ' נורית ירמיה מדיטציית ההר
bottom of page