top of page
קורסים סדנאות והשתלמויות מיינדפולנס וחמלה למטפלים עם פרופ' נורית ירמיה

קורסים סדנאות והשתלמויות  מיינדפולנס וחמלה למטפלים

למי מיועדים הקורסים?

אנשי טיפול המעוניינים בתהליך אישי ומקצועי בתחום המיינדפולנס והחמלה ובלימוד מיומנויות של שימוש במיינדפולנס ובחמלה כמרכיב בתהליך עבודתם הטיפולית. 

סדנאות, קורסים והשתלמויות 2022-2023

טיפול זוגי והורי ממוקד - מיינדפולנס וחמלה

7 ימי חמישי - 14:00 - 10:00
מכון מפרשים

טיפול, מיינדפולנס וחמלה

7 ימי שלישי - 20:30 - 16:00
מכללת פסגות

סדנאות, קורסים והשתלמויות 2021-2022

מיינדפולנס וחמלה בטיפול זוגי - הורי
עם גבו וייס ונורית ירמיה

הכשרה מרוכזת וקולעת של שלושה מפגשים בקשיבות ובחמלה בשדה הטיפולי הזוגי וההורי

קורס בסיסי במיינדפולנס וחמלה

במכללת פסגות

סדנאות, קורסים והשתלמויות 2020-2021

מיינדפולנס בטיפול הזוגי והמשפחתי

על מיינדפולנס והשימושים בגישה במסגרת הטיפול הזוגי והמשפחתי

מיינדפולנס בטיפול הזוגי והמשפחתי עם פרופ' נורית ירמיה

השתלמות מקצועית במסגרת פורום אמפטי"ה

ההשתלמות תעסוק במודל של עבודה עם ההורים בגישה של הורות קשובה וחומלת.

השתלמות מקצועית במסגרת פורום אמפטי"ה עם פרופ' נורית ירמיה

סדנה מקצועית לאנשי טיפול וחינוך

מטעם העמותה לילדים בסיכון בישראל

סדנה מקצועית לאנשי טיפול וחינוך עם פרופ' נורית ירמיה
bottom of page